skontaktuj się

784 430 587

banner

adw. Agata Mastalerz

os. Kalinowe 10/31
31-813 Kraków
tel.: 784 430 587

Kontakt

O kancelarii

Kancelaria adwokacka świadczy obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym. Usługi świadczone są z uwzględnieniem posiadanych specjalizacji, które stale są rozwijane. Kompleksowe wykształcenie oraz doświadczenie pozwala zaoferować wysoką jakości usług prawnych. Indywidualne i sumienne podejście do Klienta przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zapewni szybką i skuteczną pomoc prawną w zleconych sprawach oraz w podjęciu najkorzystniejszych dla Klienta rozstrzygnięć problemów prawnych. Obsługa prawna obejmuje: porady prawne, sporządzanie pism, umów i opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, reprezentowanie stron przed Sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

Kancelaria jest w stanie podjąć się realizacji każdego zlecenia. Profesjonalizm potwierdza liczne i stale powiększające się grono Klientów. Wynagrodzenie oraz koszty konsultacji prawnej ustalane są indywidualnie podczas spotkania z Klientem.

 • slide
 • slide
 • slide

Profil działalności

Prawo Karne
 • Obrona na wszystkich etapach postępowania karnego przed Prokuraturą i Sądami wszystkich instancji
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym
  /sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w sprawach karnych/
 • Sprawy o przestępstwa objęte kodeksem karnym oraz innymi ustawami karnymi
 • Sprawy o wykroczenia
 • Sprawy rozpoznawane w postępowaniu dla nieletnich
 • Pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego (odroczenia wykonania kary, przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny)
Prawo Rodzinne
 • Rozwód i separacja, podział majątku dorobkowego, rozdzielność majątkowa małżeńska i zarząd majątkiem wspólnym
 • Alimenty
 • Władza rodzicielska
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Przysposobienie
 • Opieka
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
Prawo Cywilne i Gospodarcze
 • Zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach, sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych
  / zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, skargi na orzeczenie referendarza, komornika/
 • Sporządzenie i redagowanie umów cywilnoprawnych, zakładanie i rejestracja spółek handlowych i reprezentacja w tym zakresie
 • Sprawy dotyczące nieruchomości (uwłaszczenia, zasiedzenia, podziały nieruchomości, inne)
 • Sprawy o odszkodowania, ochronę dóbr osobistych, najem, dzierżawy i eksmisje, roszczenia z tytułu niewykonania umów, bezskuteczności umów, nieważności umów, odwołanie darowizny i inne
 • Sprawy o zapłatę, egzekucję roszczeń, windykację
 • Obsługa przedsiębiorców w wymienionym wyżej zakresie
Prawo Spadkowe
 • Stwierdzenie nabycia spadku dziedziczenie ustawowe i testamentowe
 • Dział spadku
 • Zachowek, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Reprezentacja przed sądem pracodawców i pracowników
 • Spory ze stosunku pracy (wypowiedzenia umów, przywrócenie do pracy, odszkodowania, nadgodziny)
 • Sprawy związane z wypadkami przy pracy